جار ساده کد ۴۰۷۴۴ – ۴۰۷۴۵

شناسه محصول: ۴۰۷۴۴ - ۴۰۷۴۵
قطر/میلی‌متر

۶۱.۴۴

عرض‌/میلی‌متر

۸۹.۶۹

ارتفاع‌/میلی‌متر

۴۰.۸

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۴۰.۸

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۰.۸

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه