جار ساده کد ۲۹۹۶۲ – ۲۹۹۶۳

شناسه محصول: ۲۹۹۶۲ - ۲۹۹۶۳
قطر/میلی‌متر

۴۱.۸۶

عرض‌/میلی‌متر

۶۳.۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۵.۱۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه