جار ساده کد ۳۲۹۹۷ – ۳۲۹۹۴ – ۳۲۹۹۵

شناسه محصول: ۳۲۹۹۷ - ۳۲۹۹۴ - ۳۲۹۹۵
قطر/میلی‌متر

۳۰.۱۴

عرض‌/میلی‌متر

۶۳.۳۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۴.۲۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه