جار ساده کد ۳۳۰۲۹ – ۳۲۰۳۰ – ۳۲۰۳۱

شناسه محصول: ۳۳۰۲۹ - ۳۲۰۳۰ - ۳۲۰۳۱
قطر/میلی‌متر

۳۹.۱۳

عرض‌/میلی‌متر

۵۰.۱۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه