جار ساده کد ۱۳۹۹۶ – ۱۳۹۹۵

شناسه محصول: ۱۳۹۹۶ - ۱۳۹۹۵
قطر/میلی‌متر

۴۷.۲۲

عرض‌/میلی‌متر

۵۳.۲۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه