شیشه ری دیفیوزر کد ۳۵۰۸۷ – ۳۵۰۸۴

شناسه محصول: ۳۵۰۸۷ - ۳۵۰۸۴
قطر/میلی‌متر

۲۶.۴۲

عرض‌/میلی‌متر

۷۷.۲۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۷۸

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه