شیشه عطر کد ۳۵۲۹۱ – ۳۵۲۹۰

شناسه محصول: ۳۵۲۹۱ - ۳۵۲۹۰
قطر/میلی‌متر

۱۹.۸۳

عرض‌/میلی‌متر

۵۹.۷۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۰۱

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه