شیشه عطر کد ۳۵۴۲۹ – ۳۵۴۳۰

شناسه محصول: ۳۵۴۲۹ - ۳۵۴۳۰
قطر/میلی‌متر

۱۴.۸۶

عرض‌/میلی‌متر

۷۶.۹۸

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۱۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه