پوکه ریمل کد ۲۳۳۸۶ – ۲۳۳۸۷

شناسه محصول: ۲۳۳۸۶ - ۲۳۳۸۷
عرض‌/میلی‌متر

۱۸

ارتفاع‌/میلی‌متر

۹۵.۴

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۹۵.۴

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۹۵.۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه