پوکه کرم پودر کد ۳۶۹۲۹ – ۳۶۸۹۸ – ۳۶۸۰۵

شناسه محصول: ۳۶۹۲۹ - ۳۶۸۹۸ - ۳۶۸۰۵
قطر/میلی‌متر

۱۷.۳۴

عرض‌/میلی‌متر

۳۹.۱۸

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۲۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه