بطری شامپو کد ۲۵۴۷۸ – ۲۵۴۷۶

شناسه محصول: ۲۵۴۷۸ - ۲۵۴۷۶
قطر/میلی‌متر

۲۷.۵

عرض‌/میلی‌متر

۶۸.۸۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۳۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پت

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه