دئودورانت کد ۲۹۶۸۵ – ۲۹۶۸۶

شناسه محصول: ۲۹۶۸۵ - ۲۹۶۸۶
قطر/میلی‌متر

۴۱.۲۴

عرض‌/میلی‌متر

۵۷.۷۲

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۰۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه