جار ساده کد ۲۹۸۸۸ – ۲۹۸۸۷ – ۲۹۸۸۶

شناسه محصول: ۲۹۸۸۸ - ۲۹۸۸۷ - ۲۹۸۸۶
عرض‌/میلی‌متر

۶۳

ارتفاع‌/میلی‌متر

۴۱.۴

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۴۱.۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه