جار ساده کد ۲۴۲۳۴ – ۲۴۲۳۵ – ۲۴۲۳۶

شناسه محصول: ۲۴۲۳۴ - ۲۴۲۳۵ - ۲۴۲۳۶
ارتفاع‌/میلی‌متر

۹۵

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۹۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه