جار ساده کد ۱۹۲۸۵ – ۱۹۲۸۷

شناسه محصول: ۱۹۲۸۵ - ۱۹۲۸۷
ارتفاع‌/میلی‌متر

۲۰.۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه