جار ساده کد ۴۰۰۹۷ – ۴۰۰۹۸

شناسه محصول: ۴۰۰۹۷ - ۴۰۰۹۸
قطر/میلی‌متر

۴۰.۱۵

عرض‌/میلی‌متر

۷۰.۵۶

ارتفاع‌/میلی‌متر

۴۹.۴

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۴۰.۴۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۶۹.۱۱

وزن کالا/گرم

۱۴۸.۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه