جار ساده کد ۴۰۰۹۰ – ۴۰۰۹۱ – ۴۰۰۹۲ – ۴۰۰۹۳

شناسه محصول: ۴۰۰۹۰ - ۴۰۰۹۱ - ۴۰۰۹۲ - ۴۰۰۹۳
قطر/میلی‌متر

۵۲.۷۷

عرض‌/میلی‌متر

۹۲.۷۶

ارتفاع‌/میلی‌متر

۴۱.۲۳

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۴۱.۲۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۳۳.۴۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

چوب

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه