جار ساده کد ۴۰۷۵۱ – ۴۰۷۵۲

شناسه محصول: ۴۰۷۵۱ - ۴۰۷۵۲
قطر/میلی‌متر

۹۱.۴۴

عرض‌/میلی‌متر

۹۷.۳۴

ارتفاع‌/میلی‌متر

۴۵.۰۵

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۴۵.۰۵

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۵۶.۰۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه