جار ساده کد ۴۰۷۴۰ – ۴۰۷۴۲ – ۴۰۷۴۱

شناسه محصول: ۴۰۷۴۰ - ۴۰۷۴۲ - ۴۰۷۴۱
قطر/میلی‌متر

۶۱.۴۱

عرض‌/میلی‌متر

۷۰.۹۳

ارتفاع‌/میلی‌متر

۳۲.۲۳

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۳۲.۲۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۳.۷۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه