جار ساده کد ۴۰۱۱۷ – ۴۰۱۱۸ – ۴۰۱۱۹

شناسه محصول: ۴۰۱۱۷ - ۴۰۱۱۸ - ۴۰۱۱۹
قطر/میلی‌متر

۳۶.۸۹

عرض‌/میلی‌متر

۵۵.۹۷

ارتفاع‌/میلی‌متر

۲۷.۴۷

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۲۷.۴۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۸.۱۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه