جار ساده کد ۴۰۴۹۳ – ۴۰۴۹۴ – ۴۰۴۹۵

شناسه محصول: ۴۰۴۹۳ - ۴۰۴۹۴ - ۴۰۴۹۵
قطر/میلی‌متر

۶۷.۴

عرض‌/میلی‌متر

۹۵.۷۹

ارتفاع‌/میلی‌متر

۶۲.۶۷

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۶۲.۶۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۷۷.۳۱

وزن کالا/گرم

۴۱۴.۹

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه