جار ساده کد ۴۰۷۲۹ – ۴۰۷۲۷ – ۴۰۷۲۸

شناسه محصول: ۴۰۷۲۹ - ۴۰۷۲۷ - ۴۰۷۲۸
قطر/میلی‌متر

۶۹.۰۴

عرض‌/میلی‌متر

۷۱.۹۶

ارتفاع‌/میلی‌متر

۳۸.۴۶

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۳۸.۴۶

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۵۰.۲۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه