جار ساده کد ۴۰۷۱۱ – ۴۰۷۱۲ – ۴۰۷۱۳

شناسه محصول: ۴۰۷۱۱ - ۴۰۷۱۲ - ۴۰۷۱۳
قطر/میلی‌متر

۳۰.۴۳

عرض‌/میلی‌متر

۳۳.۱۲

ارتفاع‌/میلی‌متر

۱۷.۰۲

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۱۷.۰۲

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۵.۳

وزن کالا/گرم

۸.۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه