جار ساده کد ۴۰۷۴۷ – ۴۰۷۴۸

شناسه محصول: ۴۰۷۴۷ - ۴۰۷۴۸
قطر/میلی‌متر

۵۵.۹۶

عرض‌/میلی‌متر

۵۹.۳۲

ارتفاع‌/میلی‌متر

۴۰.۰۳

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۴۰.۰۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۸.۵۷

وزن کالا/گرم

۳۶.۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه