جار ساده کد ۴۰۷۲۰ – ۴۰۷۲۱ – ۴۰۷۲۲

شناسه محصول: ۴۰۷۲۰ - ۴۰۷۲۱ - ۴۰۷۲۲
قطر/میلی‌متر

۴۶.۷۴

عرض‌/میلی‌متر

۴۹.۵۱

ارتفاع‌/میلی‌متر

۲۷.۱۲

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۲۷.۱۲

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۵.۳۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه