جار ساده کد ۳۷۳۰۱ – ۳۷۳۰۲ – ۳۷۳۰۳

شناسه محصول: ۳۷۳۰۱ - ۳۷۳۰۲ - ۳۷۳۰۳
قطر/میلی‌متر

۹۰.۲۵

عرض‌/میلی‌متر

۹۵.۶۶

ارتفاع‌/میلی‌متر

۶۹.۳

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۶۹.۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۸۶.۲۳

وزن کالا/گرم

۹۶.۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه