جار ساده کد ۴۰۴۴۴ – ۴۰۴۴۵ – ۴۰۴۴۶

شناسه محصول: ۴۰۴۴۴ - ۴۰۴۴۵ - ۴۰۴۴۶
قطر/میلی‌متر

۳۷.۸۳

عرض‌/میلی‌متر

۶۱.۵۹

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۳۰.۲۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۰.۶۴

وزن کالا/گرم

۱۰۹.۱

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه