جار ساده کد ۴۱۴۹۵ – ۴۱۴۹۶ – ۴۱۴۹۷

شناسه محصول: ۴۱۴۹۵ - ۴۱۴۹۶ - ۴۱۴۹۷
قطر/میلی‌متر

۵۰.۲۱

عرض‌/میلی‌متر

۶۱.۸۹

ارتفاع‌/میلی‌متر

۲۴.۸۱

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۲۴.۸۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۷.۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه