جار ساده کد ۴۱۵۵۴ – ۴۱۵۵۵ – ۴۱۵۵۶

شناسه محصول: ۴۱۵۵۴ - ۴۱۵۵۵ - ۴۱۵۵۶
قطر/میلی‌متر

۴۶.۸۲

عرض‌/میلی‌متر

۶۴.۰۹

ارتفاع‌/میلی‌متر

۲۹.۲۱

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۲۹.۲۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۰.۲۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه