جار ساده کد ۴۲۱۲۸ – ۴۲۱۲۶ – ۴۲۱۲۷

شناسه محصول: ۴۲۱۲۸ - ۴۲۱۲۶ - ۴۲۱۲۷
قطر/میلی‌متر

۴۸.۵۵

عرض‌/میلی‌متر

۶۱.۰۴

ارتفاع‌/میلی‌متر

۲۱.۷

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۲۱.۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۱.۸۹

وزن کالا/گرم

۳۷.۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه