جار ساده کد ۳۴۳۶۶ – ۳۴۳۶۷

شناسه محصول: ۳۴۳۶۶ - ۳۴۳۶۷
قطر/میلی‌متر

۲۵.۴۴

عرض‌/میلی‌متر

۳۶.۰۶

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۱

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه