جار ساده کد ۳۲۹۹۶ – ۳۲۹۹۴ – ۳۲۹۹۵

شناسه محصول: ۳۲۹۹۶ - ۳۲۹۹۴ - ۳۲۹۹۵
قطر/میلی‌متر

۳۸.۱۴

عرض‌/میلی‌متر

۶۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۹

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه