جار ساده کد ۳۳۶۹۵ – ۳۳۶۹۶ – ۳۳۶۹۷

شناسه محصول: ۳۳۶۹۵ - ۳۳۶۹۶ - ۳۳۶۹۷
قطر/میلی‌متر

۶۲.۲۷

عرض‌/میلی‌متر

۸۴.۵۶

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۷.۵۲

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه