جار ساده کد ۱۳۷۷۰ – ۱۳۷۷۱ – ۱۳۷۷۲

شناسه محصول: ۱۳۷۷۰ - ۱۳۷۷۱ - ۱۳۷۷۲
قطر/میلی‌متر

۴۷.۸۲

عرض‌/میلی‌متر

۶۲.۷۵

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه