جار ساده کد ۱۳۷۷۳ – ۱۳۷۷۴ – ۱۳۷۷۲

شناسه محصول: ۱۳۷۷۳ - ۱۳۷۷۴ - ۱۳۷۷۲
قطر/میلی‌متر

۴۱.۷۷

عرض‌/میلی‌متر

۵۲

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه