جار ساده کد ۰۵۶۱۵ – ۰۵۶۱۷ – ۰۵۶۱۶

شناسه محصول: ۰۵۶۱۵ - ۰۵۶۱۷ - ۰۵۶۱۶
قطر/میلی‌متر

۴۷.۹۳

عرض‌/میلی‌متر

۴۶.۴۸

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه