جار ساده کد ۳۱۸۹۷ – ۳۱۸۹۳ – ۳۱۸۹۶

شناسه محصول: ۳۱۸۹۷ - ۳۱۸۹۳ - ۳۱۸۹۶
قطر/میلی‌متر

۴۰.۲۶

عرض‌/میلی‌متر

۵۱.۲۶

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۷.۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه