جار ساده کد ۳۳۰۳۵ – ۳۳۰۳۷ – ۳۳۰۳۶

شناسه محصول: ۳۳۰۳۵ - ۳۳۰۳۷ - ۳۳۰۳۶
قطر/میلی‌متر

۵۶.۶۷

عرض‌/میلی‌متر

۷۰.۱۵

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۶۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه