جار ساده کد ۳۱۷۳۹ – ۳۲۰۸۵ – ۳۱۷۴۰

شناسه محصول: ۳۱۷۳۹ - ۳۲۰۸۵ - ۳۱۷۴۰
قطر/میلی‌متر

۵۵.۳۱

عرض‌/میلی‌متر

۶۵.۷۴

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۳.۷۸

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه