جار ساده کد ۰۳۲۷۲ – ۰۳۲۷۳ – ۰۳۲۷۴

شناسه محصول: ۰۳۲۷۲ - ۰۳۲۷۳ - ۰۳۲۷۴
قطر/میلی‌متر

۵۱.۸۳

عرض‌/میلی‌متر

۶۳.۴۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۶۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه