جار ساده کد ۱۳۴۱۸ – ۱۳۴۱۹ – ۱۳۴۲۰

شناسه محصول: ۱۳۴۱۸ - ۱۳۴۱۹ - ۱۳۴۲۰
قطر/میلی‌متر

۵۰.۴

عرض‌/میلی‌متر

۵۳.۲۶

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک فشرده

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه