جار ساده کد ۳۶۷۴۴ – ۳۶۷۴۵

شناسه محصول: ۳۶۷۴۴ - ۳۶۷۴۵
عرض‌/میلی‌متر

۶۳.۶۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۳۲.۴۲

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه