جار ساده کد ۲۹۹۴۵ – ۲۹۹۴۴

شناسه محصول: ۲۹۹۴۵ - ۲۹۹۴۴
قطر/میلی‌متر

۴۳.۷

عرض‌/میلی‌متر

۷۰

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۷۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه