جار ساده کد ۰۵۲۰۲ – ۰۵۲۰۳ – ۰۵۲۰۱

شناسه محصول: ۰۵۲۰۲ - ۰۵۲۰۳ - ۰۵۲۰۱
عرض‌/میلی‌متر

۴۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۲۰

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه