جار ساده کد ۲۹۸۸۵ – ۲۹۸۸۷ – ۲۹۸۸۶

شناسه محصول: ۲۹۸۸۵ - ۲۹۸۸۷ - ۲۹۸۸۶
عرض‌/میلی‌متر

۷۷.۷

ارتفاع‌/میلی‌متر

۵۷.۴

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۵۷.۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه