جار ساده کد ۱۲۵۴۷ – ۱۲۵۴۹

شناسه محصول: ۱۲۵۴۷ - ۱۲۵۴۹
عرض‌/میلی‌متر

۶۶

ارتفاع‌/میلی‌متر

۱۰۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه