جار ساده کد ۰۶۴۹۴ – ۰۶۴۹۶

شناسه محصول: ۰۶۴۹۴ - ۰۶۴۹۶
قطر/میلی‌متر

۵۲

عرض‌/میلی‌متر

۵۳

ارتفاع‌/میلی‌متر

۴۴

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۴۴

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۷۸

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

اکریلیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه