تیوب با درب فلیپ تاپ کد ۲۸۹۸۹ – ۲۸۹۹۰

شناسه محصول: ۲۸۹۸۹ - ۲۸۹۹۰
قطر/میلی‌متر

۲۰.۸

عرض‌/میلی‌متر

۶۱.۸۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۵۱

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه