تیوب با درب فلیپ تاپ کد ۳۲۰۰۲ – ۳۲۰۰۳

شناسه محصول: ۳۲۰۰۲ - ۳۲۰۰۳
قطر/میلی‌متر

۱۴.۶۶

عرض‌/میلی‌متر

۵۴.۰۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۱۰

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه