تیوب با درب فلیپ تاپ کد ۳۲۸۲۸ – ۳۲۸۲۹

شناسه محصول: ۳۲۸۲۸ - ۳۲۸۲۹
قطر/میلی‌متر

۱۴.۶۲

عرض‌/میلی‌متر

۶۰.۹۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۴۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه